top of page

PODSUMOWANIE PROJEKTU SESHOME

Ogólny cel projektu; „Wspieranie niepełnosprawnych uczniów w wieku 6-10 lat w zakresie badań, analizy potrzeb i programów szkoleniowych”.

Cele:

Dla uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców uczących się w domu;

 1. Przygotowanie innowacyjnych modułów szkoleniowych i materiałów informatycznych dla uczniów niepełnosprawnych,

 2. Podnoszenie umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji domowej,

 3. Wspieranie rodzin uczniów uczących się w domu,

 4. Podnoszenie świadomości wśród uczniów pełnosprawnych,

 5. Tworzenie innowacyjnych zasobów edukacyjnych online dla uczniów, nauczycieli i rodzin.

Partnerzy projektu:

 • Altındağ Kemal Yurtbilir Special Educational Vocational High School (koordynator)

 • Altındağ Poradnictwo i Centrum Badawcze

 • Centrum Edukacji Specjalnej i Rehabilitacji Dost

 • Stowarzyszenie Wszystkich Placówek Szkolnictwa Specjalnego i Rehabilitacji

 • Univerza V Mariboru/ Słowenia

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie / Polska

 • Polo Europeo Della Conoscenza Europole / Włochy

Grupy docelowe projektu

 • Uczniowie niepełnosprawni w wieku szkolnym (6-10 lat),

 • Nauczyciele i rodziny uczniów niepełnosprawnych,

 • Uczniowie pełnosprawni w wieku szkolnym.

Wyniki projektu:

 1. Analiza potrzeb

Ustalona zostanie aktualna sytuacja, potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci niepełnosprawnych uczących się w domu, ich nauczycieli i rodziców.

Analiza potrzeb obejmie również poglądy na warunki ekonomiczne, społeczne i psychologiczne tych dzieci i ich rodziców, regulacje dotyczące praw osób niepełnosprawnych w tym kraju oraz lepsze wdrażanie usług edukacji domowej.

 1. Moduły szkoleniowe

Będzie on składał się z modułów, które w szczególności skupią się na potrzebach edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci uczących się w domu, ich rodziców i wychowawców.

Moduły te będą zgodne z kursami i przepisami określonymi przez lokalne i krajowe władze oświatowe zgodnie z potrzebami zidentyfikowanymi w analizie potrzeb.

 1. Platforma edukacyjna online

Będzie to portal/platforma, która połączy uczniów niepełnosprawnych w nauczaniu domowym i ich rodziny z nauczycielami nauczania w domu.

Portal/platforma edukacyjna będzie służyć jako materiał online wspierający e-learning, umożliwiając uczniom interaktywny dostęp do różnych zasobów edukacyjnych i treści kursów.

 1. Materiały IT

Materiały informatyczne będą składać się z wszelkich informacji dźwiękowych, wizualnych i tekstowych, które zostaną przesłane do Platformy edukacyjnej.

Będzie on składał się z wszelkiego rodzaju informacji i zasobów odpowiednich do programu nauczania uczniów uczących się w domu. Za pomocą tej bazy danych uczniowie niepełnosprawni, ich rodziny i nauczyciele będą mogli komunikować się ze sobą.

 1. Artykuły akademickie

Są to artykuły naukowe, które zostaną napisane w wyniku obszernego przeglądu literatury na temat edukacji domowej, interesariuszy, problemów i rozwiązań oraz wniosą kompleksową perspektywę do usług edukacji domowej.

Oczekuje się, że artykuły akademickie będą analizować przepisy, praktyki i obecną sytuację w krajach partnerskich projektu i UE. Artykuły te zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym. Artykuły akademickie zostaną przetłumaczone na języki krajów partnerskich projektu i opublikowane w formie książkowej.

 1. Badanie analizy

Wyniki te będą obejmować szeroko zakrojone badania dotyczące praktyk nauczania w domu w krajach partnerskich, UE i na świecie.

Badania będą zawierały informacje o nauczaniu domowym. Obejmie również aplikacje do nauki w domu dla dzieci bez niepełnosprawności. W niniejszym opracowaniu zostaną uwzględnione braki, zalety, wady, skutki psychologiczne, społeczne i ekonomiczne oraz aspekty edukacyjne. Wyniki zostaną zebrane w księdze.

 1. Wdrażanie modułów szkoleniowych

Partnerzy wdrożą moduły edukacyjne na wystarczającej liczbie dzieci uczących się w domu w swoich krajach. Zapoznają również tych uczniów z platformą edukacyjną online i materiałami informatycznymi. Wyniki zostaną zgłoszone.

 1. Materiały do rozpowszechniania i wyceny

Zawiera wszelkiego rodzaju materiały, które będą służyć upowszechnianiu i trwałości projektu.

Partnerzy będą informować gazety lub kanały telewizyjne o działaniach projektowych, wynikach, platformach edukacyjnych on-line. .

Przyczynią się również do rozpowszechniania poprzez warsztaty i seminaria.

Czas trwania projektu

Data rozpoczęcia projektu to 01.09.2018, a data zakończenia to 31.08.2021.

bottom of page