top of page

SESHOME PROJE ÖZETİ

Projenin genel amacı; “Evde eğitim gören 6-10 yaş arası engelli öğrencileri araştırmalar, ihtiyaç analizleri ve eğitim programları ile desteklemektir”.

Hedefler:

Evde Eğitim gören ilkokul öğrencilerine, öğretmenlere ve ebeveynlerine yönelik;

 1. Engelli öğrenciler için yenilikçi eğitim modülleri ve IT materyallerini hazırlamak,

 2. Evde eğitim konularında öğretmenlerin yeteneklerini arttırmak,

 3. Evde eğitim gören öğrencinin ailelerini desteklemek,

 4. Engelli olmayan öğrenciler arasında farkındalık yaratmak,

 5. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler için yenilikçi online öğrenme kaynakları oluşturmaktır.

 

Proje Ortakları:

 • Altındağ Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi (koordinatör)

 • Altındağ Rehberlik Ve Araştırma Merkezi

 • Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

 • Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği

 • Univerza V Mariboru/ Slovenya

 • University Of Economics And Innovation In Lublin / Polonya

 • Polo Europeo Della Conoscenza Europole / İtalya

 

Proje Hedef Grupları

 • İlkokul çağındaki engelli öğrenciler (6-10 yaş),

 • Engelli öğrencilerin öğretmenleri ve aileleri,

 • İlkokul çağındaki engelli olmayan öğrenciler.

 

Proje Çıktıları:

 1. İhtiyaç Analizi

Evde eğitim gören engelli çocukların, öğretmenlerinin ve velilerinin mevcut durumları, ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri tespit edilecektir.

Yapılacak İhtiyaç Analizi ayrıca, bu çocukların ekonomik, sosyal ve psikolojik durumları ile ebeveynleri, bu ülkedeki engellilik hakları ile ilgili düzenlemeleri ve evde eğitim hizmetlerinin daha iyi uygulanması için görüşler içerecektir.

 1. Eğitim Modülleri

Evde eğitim gören engelli çocukların, ebeveynlerinin ve eğitimcilerinin eğitim ihtiyaçlarına özel olarak odaklanacak modüllerden oluşacaktır.

Bu modüller, ihtiyaç analizinde tespit edilen ihtiyaçlara göre yerel ve ulusal eğitim otoriteleri tarafından belirlenen dersler ve yönetmeliklerle uyumlu olacaktır.

 1. Online Öğrenme Platformu

Evde eğitim gören engelli öğrencileri ve ailelerini evde eğitim veren öğretmenlerle buluşturacak, bir portal/platform olacaktır.

Öğrenme portalı/platformu, e-öğrenmeyi destekleyici çevrimiçi bir materyal olarak hizmet verecek, etkileşimli şekilde öğrencinin müfredatındaki değişik eğitim kaynaklarına ve ders içeriğine erişmelerini sağlayacaktır.

 1. IT Materyalleri

IT materyalleri Öğrenme Platformuna yüklenecek her türlü ses, görsel ve metinsel bilgiden oluşacaktır.

Evde eğitim gören öğrencilerin eğitim müfredatına uygun her türlü bilgi ve kaynaktan oluşacaktır. Engelli öğrenciler, aileleri ve öğretmenler bu veri tabanını kullanarak birbirleriyle etkileşimde bulunabileceklerdir.

 1. Akademik Makaleler

Evde eğitim, paydaşlar, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında geniş bir literatür taraması sonucunda yazılacak ve evde eğitim hizmetlerine kapsamlı bir bakış açısı getirecek akademik makalelerdir.

Akademik makalelerin, proje ortağı ülkelerdeki ve AB'deki düzenlemeleri, uygulamaları ve mevcut durumunu analiz etmesi beklenmektedir. Bu makaleler bilimsel bir dergide yayınlanacaktır. Akademik makaleler proje ortak ülke dillerine çevrilecek ve bir kitapta yayınlanacaktır.

 1. Analiz Çalışması

Bu çıktı, ortak ülkelerde, AB ve dünyadaki evde eğitim uygulamaları hakkında kapsamlı bir araştırmayı içerecektir.

Araştırma, evde eğitim hakkında bir şey içerecektir. Ayrıca engelli olmayan çocuklar için evde eğitim uygulamaları da içerecektir. Bu çalışmada eksiklikler, avantajlar, dezavantajlar, psikolojik, sosyal ve ekonomik etkiler ve eğitimsel yönler yer alacaktır. Sonuçlar bir kitapta toplanacaktır.

 1. Eğitim Modüllerinin Uygulanması

Ortaklar, kendi ülkelerinde yeterli sayıda ev okulu çocuğuna eğitim modülleri uygulayacaklardır. Ayrıca bu öğrencilere çevrimiçi öğrenme platformu ve BT materyallerini tanıtacaklar. Sonuçlar raporlaştırılacaktır.

 1. Yaygınlaştırma Ve Değerleme Materyalleri

 

Projenin yaygınlaştırılmasına ve sürdürülebilirliğine hizmet edecek her türlü materyali içermektedir.

Ortaklar gazeteler veya TV kanallarına proje aktiviteleri, çıktılar, çevrimiçi öğrenme platformları hakkında haberler yapacaklar.

Ayrıca atölye çalışmaları ve seminerler yoluyla yayılmaya katkıda bulunacaklardır. 

 

Proje Süresi

Proje başlangıç tarihi 01.09.2018, bitiş tarihi 31.08.2021’dir.

bottom of page