SESHOME PROJESİ

EĞİTİMCİ/ÖĞRETMEN/ARAŞTIRMACI
ile TEKNİK ELEMAN İŞ TANIMI

1. ARKA PLAN
“Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME”
EU28’deki tıbbi ve / veya engellilik durumları nedeniyle özel eğitim gerektiren çocukların
eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayıp; evde eğitim alan çocuklara hitap
etmektedir.
AB28 ülkelerindeki okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektiren çocukların
%6’sının fiziksel ve akademik gelişimleri açısından mağdur oldukları tahmin edilmektedir.
Özellikle Türkiye, 12 yıllık zorunlu düzenlemeleri ile konu alanındaki hem öğretmenler hem
de veliler eğitim ve destek malzemesine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca diğer AB ülkelerinde -
eğitim süreçlerinde "uzman ortakları" olarak velilerin katılımı konusunda yüksek teorik görüş
birliği olmasına rağmen-tam katılım, uzmanlar bazen gerekli metodolojik becerileri
“Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling” AB ülkeleri
arasında mevcut bilgi ve becerilerin, özellikle Türkiye'deki öğrenci, öğretmen ve velilerin
ihtiyaçlarına odaklanarak ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim modülleri ve içerik hazırlanacaktır.
2. İŞİN KAPSAMI

 “Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-
SESHOME” normal okulda eğitim alamayıp; evde eğitim almak zorunda olan

çocukları ev ortamında daha iyi desteklemek için öğretmen ve özel eğitim uzmanların
bilgilerini ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

 “Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-
SESHOME” (özellikle BİT temelli) bilgi materyali sağlayarak aile ve uzmanlar

arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.

 “Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-
SESHOME” evde eğitim ile karşı karşıya olan öğretmen ve ebeveynler ve çocukları

için destek sağlar.

 “Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-
SESHOME” öğretmenlerin yeterlilikleri ve ailelerin öğrenme durumlarını arttırmayı

şu yollarla hedeflemektedir:
 Bireysel eğitim modülleri ve aile destek planları geliştirme(IFSP)’ye odaklanma
 Öğretmenler için eğitim metodolojisi
 Öğrenciler ve öğretmenler için online eğitimsel kaynaklar oluşturma.

Erasmus+ KA201 Project - Supporting the Education of Students with Disabilities at

Homeschooling-SESHOME 2018-1-TR01-KA201-059459 2


3.a. ÖĞRETMEN/EĞİTİMCİ/ARAŞTIRMACININ SORUMLULUKLARI
1. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci ailelerinin karşılaştıkları sorunlar, eğitim ve sosyal
ihtiyaçları ile çözüm önerilerine yönelik yapılacak araştırma ve çalışmalara destek
sağlamak ve işbirliği yapmak bu kapsamda verilen görevleri yerine getirmek.
2. Evde eğitim alan engelli öğrenciye yönelik eğitim modüllerinin hazırlanmasında görev
almak, bilgi toplamak, içerik hazırlamak.
3. Ailelerin engellilik, travma ve travma ile başa çıkma süreçleri, iletişim yöntemleri
engelli kişilerin yasal hakları vb. gibi konulardan oluşan psiko-sosyal destek eğitim
materyallerinin hazırlanmasında alanıyla ilgili çalışmaları yürütmek.
4. Engelli öğrenciye eğitim veren öğretmenin kariyer gelişimi ve engelli öğrencisi olan
aileye desteklemek için hazırlanacak rehberde alanıyla ilgili çalışmaları yürütmek.
5. Projenin yaygınlaştırılması sürecinde web sayfasının etkililiğini artırmaya yönelik
strateji geliştirmek ve erişimi artırmak.
6. Evde eğitim konusunda literatür taramaları yapmak, ülke uygulamalarını inceleyip
raporlamak.
7. Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından düzenlenen toplantı, çalıştay,
eğitim, konferans vb. etkinliklere katılarak alanıyla ilgili bilgilendirmeler yapmak.
8. Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi tarafından projenin işleyiş sürecinde
yapılacak toplantılara katılım sağlamak ve verilen görevi yerine getirmek.
3.b. ÖĞRETMEN/EĞİTİMCİ/ARAŞTIRMACININ NİTELİKLERİ
Eğitim / Mesleki Çalışma / Deneyim
a) Özel eğitim/Evde eğitim/rehberlik/aile rehberliği alanında çalışmaları bulunmak,
konuyla ilgili seminerler almak veya özel eğitim kurumlarında görev yapmak
b) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,
c) Tercihen benzer projelerde (AB, OECD; Dünya Bankası vb.) çalışma deneyimine sahip
olmak,
d) Sektörler ve sektör analizleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) Ekiple çalışma becerilerine sahip olmak,
f) Tercihen İngilizce temel bilgisine sahip olmaktır.

Erasmus+ KA201 Project - Supporting the Education of Students with Disabilities at

Homeschooling-SESHOME 2018-1-TR01-KA201-059459 3
4.a. TEKNİK ELEMAN SORUMLULUKLARI
1. Proje web sayfasını tasarlamak ve bu süreçte diğer uzmanlarla işbirliği yapmak ve
kullanıcı dostu olmasına yönelik gerekli uygulama adımlarını belirlemek.
2. Tasarlanan web sayfasında ailelerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin yararlanabileceği
çevrimiçi kaynak desteği sağlamak (görsel ve yazılı materyal)
3. Hazırlanan web sayfasında yayınlanmak üzere engelli öğrencilerin iletişim, sosyal
destek ve eğitimlerin entegrasyonlarını kolaylaştıran yapıda web tabanlı ve/veya mevcut
uzaktan eğitim kiti (TR, EN, SL,IT, PL) hazırlanmasında diğer uzmanlarla işbirliği
yapmak.
4. Projenin yaygınlaştırılması sürecinde web sayfasının etkililiğini artırmaya yönelik
strateji geliştirmek ve erişimi artırmak.
5. Proje çıktılarından olan uzaktan eğitim portalını oluşturmak, güncellenmesini yapmak.
6. Projenin sosyal medya hesaplarını oluşturmak, takip etmek, proje yöneticisi tarafından
uygun görülen haberleri ve bilgileri paylaşmak.
7. Sosyal medya hesaplarına erişimleri artırmak, bunun için gerekli iletişim platformlarını
kullanmak
8. Proje tanıtım materyallerinin tasarımını yapmak,
4.b. TEKNİK ELEMANIN NİTELİKLERİ
Eğitim / Mesleki Çalışma / Deneyim
a) Üniversitelerin 4 yıllık Bilişim Teknolojileri/Grafik ve Fotoğraf alanlarından mezun
olmak veya bu alanlarda eğitim aldığını belgelendirmek,
b) Özel eğitim alanında çalışmaları bulunmak, konuyla ilgili seminerler almak veya özel
eğitim kurumlarında görev yapmak,
c) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,
d) Tercihen benzer projelerde (AB, OECD; Dünya Bankası vb.) çalışma deneyimine sahip
olmak,
e) Teknoloji kullanımı ve sektörleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Ekiple çalışma becerilerine sahip olmaktır.

SESHOME

PROJECT

  • White Instagram Icon

© Copyright 2023 by SESHOME. 

İletişim Kur

Adres

Aydınlıkevler Mah. Çağdaş Sokak. No 113 Altındağ / ANKARA